Cały proces zaczyna się od wizyty w kancelarii parafialnej parafii, w której chcemy wziąć ślub, w celu wyznaczenia daty ceremonii. Powinniśmy to zrobić przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną uroczystością. W bardziej „obleganych” parafiach, w których odbywa się kilka ślubów w sobotę, powinniśmy jednak stawić się co najmniej rok wcześniej, aby mieć pewność, że nasza wybrana data będzie dostępna. Na tej wizycie, poza zarezerwowaniem daty (co bywa w niektórych parafiach płatne), otrzymamy od księdza spis dokumentów, które będą wymagane oraz przedział czasowy, w którym należy je dostarczyć. Jeżeli chcemy wziąć ślub w parafii innej niż parafie Panny młodej i Pana młodego powinniśmy dopytać się o rodzaj licencji (pozwolenie na ślub z naszej parafii) jaką należy dostarczyć. W zależności od wymagań danego kościoła należy dostarczyć licencje z parafii obu małżonków lub w niektórych przypadkach, wystarczy licencja jednego z nich. Nie bójmy się na tej wizycie zadawać nurtujących nas pytań, im więcej się teraz dowiemy, ty mniej będzie niedomówień i związanych z tym później nerwów. Ten moment jest również właściwym, by dowiedzieć się wszystkiego o kursie przedślubnym i formalnościach z nim związanych. Jeżeli posiadamy dyplom ze szkoły średniej (wystawiany na religii) świadczący o odbytym kursie, należy się dowiedzieć czy w danej parafii jest on honorowany. Jeżeli nie, uzyskajcie informacje odnośnie terminów odbywania się rocznego kursu przedmałżeńskiego. Jeżeli dyplom jednak jest honorowany z tegoż kursu będziemy zwolnieni. Jest to również dobry moment na zorientowanie się odnośnie kursu przedmałżeńskiego drugiego stopnia (zazwyczaj trwa miesiąc), którego odbycie jest obowiązkowe po zaliczeniu rocznego kursu oraz dopytanie się o obowiązkowe spotkania w katolickiej poradni rodzinnej.

Po tej wizycie możemy się spokojnie oddać przygotowaniom do ślubu, ponieważ kolejna wizyta odbędzie się dopiero trzy miesiące przed ślubem. Zostanie na niej spisany protokół przedślubny. Należy mieć ze sobą również następujące dokumenty:

- metryki chrztu, najczęściej płatne (udajemy się po nie do naszej parafii, nie mogą być starsze niż trzy miesiące),

- akt bierzmowania (dostajemy go w naszej parafii, czasem jest on spisany ma metryce chrztu) najczęściej płatny,

- dowody osobiste,

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa (otrzymujemy je po okazaniu dowodu osobistego i skróconego aktu urodzenia) opłata jest stała ok. 50zł. Na tej wizycie składamy przed urzędnikiem deklaracje odnośnie nazwisk, które przyjmiemy po ślubie, oraz nazwisk, jakie będą nosiły nasze dzieci.

Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy, jest to ostatni moment aby zapisać się na kurs przedmałżeński drugiego stopnia i do poradni. Zaświadczenia o ich odbyciu można donieść w późniejszym terminie. Teraz jest również dobry moment na pierwszą spowiedź przedślubną, co do której odbyciu również należy donieść zaświadczenie. Po spisaniu Protokołu należy się zgłosić do własnych parafii z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych (często płatne). Obywać się one będą przez dwa tygodnie. Po tym czasie możemy się zgłosić po dokument potwierdzający ich odbycie.

Dzień przed ślubem przystępujemy do drugiej spowiedzi przedślubnej i w tym momencie powinniśmy mieć już skompletowane wszystkie brakujące dokumenty i zaświadczenia. W niektórych parafiach tego dnia podpisuje się również dokumenty potwierdzające wolę zawarcia skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego w trzech egzemplarzach. Złożyć na nim podpisy muszą również świadkowie. Zazwyczaj jednak dokumenty podpisuje się zaraz przed ślubem, natomiast duchowny przeprowadzający ślub składa na tych dokumentach podpis po ceremonii. Wtedy też otrzymujemy jeden egzemplarz.

W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa, ksiądz ma obowiązek dostarczyć odpowiednie dokumenty do Urzędu Stanu Cywilnego. A po około dwóch tygodniach możemy odebrać z Urzędu nasz Akt ślubu. Potrzeba do tego obu dowodów osobistych, lecz nie potrzeba obu małżonków. Małżonkowie, którzy zdecydowali się na zmianę nazwisk mają dwa tygodnie na rozpoczęcie procedury wymiany dokumentów.

O ile opłaty skarbowe w Urzędzie są stałe, o tyle koszty, jakie przyjdzie nam ponieść wobec kościoła są bardzo zróżnicowane. Są parafie, które mają ustalony cennik na każda z usług, są też takie gdzie daje się „co łaska”. Warto dopytać się zawczasu o opłatę za ślub żeby później nie było przykrych niespodzianek. Często również wymagane jest opłacenie organisty i udekorowanie kościoła. Bywa też, że te opłaty są konieczne nawet, jeżeli nie decydujemy się skorzystać z ich usług. Im więcej wiemy wcześniej, tym mniej później rozczarowań i niespodzianek.